Anunt important 

In perioada 27.12.2023 - 29.12.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 

- nu desfasoara program de lucru cu publicul ;

- nu preia documentatii in vederea emiterii actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizatii )

 

Anunț important

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE SATISFACȚIE A BENEFICIARULUI

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

INFORMARE DE PRESA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea reamintește persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Conform ordinului, obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.Titularii, au obligaţia de a solicita la APM Vrancea viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

•        cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

•        raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz.

         Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Vrancea rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;

•        declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

•        dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Efectuarea plăților reprezentând taxe/ tarife pentru obținerea vizelor/avizelor/ autorizațiilor de mediu din cadrul județului VRANCEA, se vor efectua numai prin intermediul oficiilor poștale sau a băncilor/ trezoreriilor, cu următoarele date:

 

AGENTIA  PENTRU  PROTECȚIA MEDIULUI  VRANCEA

COD FISCAL 4350424

CONT  RO84TREZ6915032XXX000188 TREZORERIA FOCSANI

 

ANUNT IMPORTANT

APM Vrancea anunta publicul interesat ca a fost publicata Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu prin Ordinul nr. 1150/ 27.05.2020 cu anexele aferente .

 

ANUNT IMPORTANT

Pentru consultarea vechiului site al APM Vrancea click-aici

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Vrancea cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Vrancea.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA

Date de contact A.P.M. VRANCEA :

Adresa : str. Dinicu Golescu nr.2 , Focsani , judetul Vrancea Romania
Telefon :+40 0237 217542
+40 0237 216812
Fax :+40 0237 239584
E-mail :office[@]apmvn.anpm.ro

web : http://apmvn.anpm.ro

 

Programul de funcţionare:

Luni – joi:8.00 – 16.30

Vineri:8.00-14.00

Program de relatii cu publicul (Avize, Acorduri, Autorizatii )

Luni - Joi 9.00 - 14.00

Vineri 9.00 - 12.00

Programul de audienţe:

Luni – joi : 15.00 – 16.00